Fanatsyexpo Sp. z o.o. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 

 

Nr POIR.03.03.03-02-0093/19

w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Fantasyexpo Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki perspektywistyczne w procesie internacjonalizacji.

 

Cele szczegółowe projektu: 

 • zwiększenie poziomu przychodów, 
 • wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, 
 • zwiększenie poziomu rozpoznawalności firmy,
 • promocję rozwiązań technologicznych opartych o transmisje wydarzeń e-sportowych w czasie rzeczywistym. 

 

Produktem jest dedykowana transmisja wybranych wydarzeń związanych z esportem, opartych na rozgrywkach zawodników w grach wideo lub/i mobilnych. Fantasyexpo Sp. z o.o. jest w posiadaniu produktu, który umożliwia dopasowanie zakresu świadczonej usługi do potrzeb klienta, wykorzystując tzw. HUD do realizacji transmisji z wykorzystaniem treści promocyjnych i sprzedażowych. Fantasyexpo Sp. z o.o. oferuje szeroki wachlarz możliwości w ramach sprzedaży produktu, opierając go na całościowej usłudze realizacji i transmisji danego wydarzenia na rzecz klienta (transmisja, moderacja, stały kontakt z widzami w formie czatu), włączając w to sprzedaż miejsca reklamowego.

Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań:

 • Usługa doradcza dot. wejścia na rynki perspektywiczne,
 • Udział w 4 misjach wyjazdowych,
 • Udział w 3 międzynarodowych wydarzeniach targowych.
 • Udział w 6 konferencjach branżowych poświęconych technologiom rynku esportowego. 

 

 

Destynacje ekspansji podczas udziału w wydarzeniach targowych/misjach gospodarczych to m.in:

 • Ameryka Północna: Stany Zjednoczone Ameryki (USA),
 • Europa: Francja, Niemcy, Portugalia, Monako,
 • Bliski Wschód: Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA).

 

Uzupełnieniem działań związanych z umiędzynarodowieniem będą intensywne działania marketingowe polegające między innymi na utworzeniu materiałów informacyjno – promocyjnych, spotów reklamowych i filmów promujących markę, przygotowanie obcojęzycznej strony (j. angielski) oraz dodatkowe działania takie jak pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych i prowadzenie portali społecznościowych.

 

Wartość projektu: 255 822,82 zł

Wartość dofinansowania: 217 449,39 zł