Polityka prywatności strony internetowej fantasyexpo.pl i plików cookies

Poniżej znajduje się polityka prywatności i plików cookies opisująca zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii na stronie internetowej www.fantasyexpo.pl

Administratorem strony jest:

Fantasyexpo sp. z o.o., ul. Ksawerego Liskiego 7, 50-345 Wrocław, NIP: 8971796193. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem administracja@fantasyexpo.pl

 

 1. DEFINICJE

Definicje, na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje następujące znaczenia pojęć:

 1. dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
 2. administrator lub równoważnie „nas” – Fantasyexpo ul. Ksawerego Liskiego 7, 50-345 Wrocław, Polska, adres email: administracja@fantasyexpo.pl;
 3. serwis –serwis WWW dostępny pod adresem http://fantasyexpo.pl/;
 4. użytkownik – należy przez to rozumieć osobę odwiedzającą Serwis;
 5. RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 1. DANE OSOBOWE

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem administracja@fantasyexpo.pl.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by zgłosić się w rekrutacji, skontaktować z nami, przesłać zapytanie lub inny formularz. Użytkownik, który jedynie przegląda Serwis i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować nas o swojej tożsamości.

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 • Google LLC. – w celu korzystania z usługi zewnętrznego serwera pocztowego G suite,
 • Kancelaria finansowo-podatkowa JWW Sp. z o.o., al. Wiśniowa 43a, 53-137 Wrocław w związku z usługami zewnętrznego biura księgowego.

Ponadto, Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści witryn internetowych Usługodawcy do Twoich zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług świadczonych przez Usługodawcę.

 

 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych zależy od celu, w jakim dokonuje się tego

przetwarzania.

 

Dane osobowe wykorzystywane w celach marketingowych są przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

 

Dane osobowe wykorzystywane w celach rekrutacyjnych są przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji, w której składałeś CV. Po zakończeniu procesu usuwamy Twoje dane, chyba że wyraziłeś zgodę na udział w kolejnych rekrutacjach Fantasyexpo.

 

 1. KONTAKT E-MAILOWY

Kontaktując się z administratorem serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz administratorowi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu.

Twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

W serwisie mogą być dostępne różnego rodzaju ankiety, zapytania i inne formularze, w ramach których możesz wprowadzać dane osobowe. Jeżeli wypełniasz i przesyłasz taki formularz, to zawarte w nim dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu obsługi ankiety, zapytania lub innego celu formularza. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

 1. PLIKI COOKIES

Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Cookies to dane informatyczne (zwykle mające postać plików tekstowych), które  przechowywane  są  w  urządzeniu  końcowym  Użytkownika  (np. w pamięci komputera) m.in. po to by dostosować Serwis do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies nie są wykorzystywane do ustalania tożsamości Użytkowników ani nie wpływają na działanie urządzenia końcowego. Więcej informacji na temat tego czym są cookies można uzyskać pod adresem www.aboutcookies.org (w języku angielskim) oraz http://wszystkoociasteczkach.pl (w języku polskim).

 

Użytkownicy mogą określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać w każdym czasie zmienione, np. w taki sposób, aby blokować automatyczne akceptowanie cookies bądź informować Użytkownika o każdym zamieszczonym cookie. Użytkownik może również usunąć cookies ze swojego urządzenia końcowego.

Przechowywanie plików cookies oraz uzyskiwanie do nich dostępu wymaga zgody Użytkownika. Taka zgoda może być wyrażona za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienie przeglądarki internetowej w sposób umożliwiający wykorzystywanie cookies przez Serwis oznacza zgodę Użytkownika na stosowanie cookies. Zwracamy uwagę, że zablokowanie „własnych” plików cookies Serwisu może uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.